Червената книга на България

  Регистрация

  Забравена ПаролаV СОУ "Георги Измирлиев"

Дивите котки

Смяна на темплейт
Valid CSS!
Valid XHTML 1.0!


Хората все по - рядко се замисляме за опазването природно богатство. Всеки ден растенията и животните изчезват, вече е настъпил момента човека да опазва природата.

Легенда за еделвайса

Живяли преди много години сестра и брат- Едел и Вайс. Един ден, докато си лежали на красива поляна, Вайс забелязал един непознат, изключително красив бял цвят, който се мъдрел на високо в скалите.Показал го на сестра си Едел и тя предложила да се покатерят догоре и да го откъснат като подарък за техните родители.

Започнали да се изкачват двете деца, но колкото по-нагоре отивали, толкова по-трудно ставало. Първи до заветната цел стигнал Вайс.Той протегнал ръка и едва успял да откъсне непознатото цвете, когато изведнъж усетил, че камъка на който е стъпил се изплъзва под краката му. Със сетни сили успял да извика на сестра си, че пада. В желанието си да го спаси тя му подала ръка двамата полетели в пропастта.

На следващата година на мястото където двамата паднали поникнало бяло цвете. В тяхна памет родителите им го кръстили -ЕДЕЛВАЙС.

Второто издание на „Червена книга на България. Том 2. Животни” се различава значително от първото издание (БОТЕВ, ПЕШЕВ 1985) както по форма, така и по съдържание.

Основна и важна характеристика на новото издание е, че то е съобразено със съвременните критерии и категории на Международния съюз за защита на природата (IUCN 1994, 2001) за степента на застрашеност на видовете и това го прави сравнимо и ползваемо и от международната природозащитна общност. Приетите критерии и категории на IUCN са по-подробно изложени в отделна статия от Общата част на Червената книга.

Електронно идание на "Червената книга" на България
Copyright © 2o11-2o12 Petur & Anelia ®. All rights