Червената книга на България


За авторите

Петър Динов

Ученик от Пето СОУ “Георги Измирлиев” град Благоевград.
Телефон за връзка: +359...
E-mail:thorus@abv.bg

Анелия Иванова

Ученичка от Пето СОУ “Георги Измирлиев” град Благоевград.
Телефон за връзка:+359...
E-mail:dark_muza@abv.bg

Информацията в сайта е почерпена основно от "Червената книга на България", която стой в основата на целия замисъл на проекта.

Copyright © 2o11-2o12 Petur & Anelia ®. All rights Valid CSS! Valid XHTML 1.0!